Diensten

Adfintra fungeert als uw partner en adviseur. Wij hanteren een proactieve benadering waarbij u en uw onderneming centraal staan. Eveneens analyseren wij uw dossier voortdurend en adviseren we u over mogelijkheden en optimalisaties.

Accountancy

Focus zelf op uw core business en steek meer tijd in ondernemen dankzij onze accountancy diensten.

Tax

De minst belastbare weg bewandelen.

Legal

Een gedegen kennis van wet- en regelgeving zonder verrassingen.

Accountancy

Focus zelf op uw core business en steek meer tijd in ondernemen dankzij onze accountancy diensten.

Tax

De minst belastbare weg 
bewandelen.

Legal

Een gedegen kennis van wet- en regelgeving zonder verrassingen.

calculator, calculation, insurance-1044173.jpg
Accountancy

Onze accountancy dienstverlening omvat o.m.:

  • Ondersteunen van het administratief management van ondernemingen;
  • Voeren of nazicht van de boekhouding;
  • Opstellen jaarrekeningen met de bijhorende verslagen en rapporteringen;
  • Managementrapportering;
  • Budgettering, kasplanning;
  • Haalbaarheidsstudies, investeringsanalyses, waardebepalingen;
  • Kredietonderhandelingen.

Dankzij de digitalisering en automatisering van het grootste deel van deze taken, kunnen we meer aandacht besteden aan het bieden van een extra meerwaarde rekening houdend met uw specifieke behoeftes. Wij willen uw business volledig begrijpen zodat uw boekhouding een “financiële vertaling” is van uw activiteiten. Een begrijpelijke managementrapportering, waarin u ook uw onderneming herkent, is dan ook essentieel. Dit is nodig om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Om tot deze juiste beslissingen te komen fungeren we graag als uw klankbord / uitdager.

Tax

Onze tax dienstverlening omvat o.m.:

  • Opstellen en indienen BTW-aangiften;
  • Indienen aangiftes inkomstenbelastingen;
  • Fiscale controles;
  • Fiscale audit;
  • Fiscale optimalisaties en adviezen;
  • Vermogensplanning.

Succesvol ondernemen vraagt om een optimale fiscale planning en opvolging. Een proactieve aanpak leidt tot nuttige suggesties en de mogelijkheid om te anticiperen op opportuniteiten voor uw bedrijf. Bij zeer complexe dossiers doen we beroep op tax experten uit ons netwerk.

Legal

Onze legal dienstverlening omvat o.m.:

  • Oprichtingen en statutenwijzigingen;
  • Aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Verslagen en wettelijk verplichte publicaties;
  • Opstellen en verificatie van contracten en overeenkomsten;
  • Herstructureringen en overnamebegeleiding;
  • Begeleiding familiale opvolging.

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar ook dat het van groot belang is om afspraken tussen partijen correct in overeenkomsten vast te leggen. We doen beroep op legal experten uit ons netwerk bij complexe dossiers.

Advies op maat voor uw onderneming?

Scroll naar boven